Suportahan ang Panawagan ng mga Manggagawa at Bumoto ng Tama

Ngayong Mayo uno, ay ginugunita ang pandaigdigang araw ng mga manggagawa. Ang araw na ito ay bunga ng sakripisyo, ng pawis at dugo at sama-samang pagkilos ng mga manggagawa upang magkaroon sila ng makataong oras ng paggawa at iba pang tagumpay para sa kanilang karapatan at kagalingan.

Ngunit mayroon bang kailangang ipagdiwang sa kasalukuyang kalagayan? Dalawang taon ang lumipas ng magsimula ang pandemya ng COVID-19, patuloy ang paghihirap ng mamamayang Pilipino. Ito ay bunsod ng mga hindi siyentipikong pagtugon ng gobyerno na masyadong nagtuon sa mga lockdown habang kulang na kulang naman ang ayuda. Sa buong ASEAN, ang Pilipinas ang may pinakamataas na unemployment rate, inflation rate at pinaka-malalaking trade at fiscal deficit at may pinakamalaking pagbaba ng pagmamanupaktura. Ang napakalaking utang ng bansa na umabot sa 5.5 trilyong piso sa loob ng dalawang taon, ay hindi halos naramdaman ng mamamayan. Tinatayang sa kabuuan, P13.32 trillion ang magigiting utang ng Pilipinas pagkatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa kabila nito, patuloy na maliit ang sahod ng manggagawa, sa katunayan, sa anim na taon ni Pangulong Duterte, dalawang beses lamang itong nagtaas ng sahod ng manggagawa, pinaka-kaunti sa sa lahat ng naging administrasyon mula 1986. Hindi rin nangyari ang ipinangakong pagtigil sa contractualization at endo. Dagdag pa rito ang patuloy na paglabag sa karapatang pantao ng mga manggagawa katulad na lamang ng pagpatay sa mga lider-manggagawa tulad nila Manny Asuncion sa Cavite at Dandy Miguel sa Laguna.

Kaya naman kailangan pa rin nating suportahan ng panawagan ng mga manggagawa para sa makatao at nakabubuhay na sahod, ang pagpawi sa endo at contractualization at ang pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa hanay nila.

Ngayong taon ang araw ng paggawa ay nasa konteksto ng nalalapit na pambansang halalan. Ang araw na ito nawa’y magsilbing paalala na ang kahalagahan ng ating boto ay nakasalalay ang pangmalawakang pagbabago para sa mga manggagawa at mamamayan.

Lagi natin isaalang-alang ang panuntunan sa pagpili ng mga susunod na pinuno natin ay para sa tao at makatao. Piliin natin yaong mga tumitindig kasama ng mga manggagawa at patuloy na naninindigan para sa makatao at makatwirang mga batas upang maprotektahan at magkaroon ng buhay na kasiya-siya ang mga manggagawa at lahat ng mamamayan.

Ang sabi sa Banal na Kasulatan: “Huwag ninyong dadayain ang mahihirap na trabahador sa kanilang upa…Bayaran ninyo siya ng isang araw na sweldo bago lumubog ang araw dahil mahirap siya at inaasahan niyang matanggap ito. Sapagkat kung hindi, baka dumaing siya sa Panginoon laban sa inyo at ito?y ituturing na kasalanan ninyo. (Deuteronomo 24: 14-15)

Nilagdaan:

01 Mayo 2022

REV. FELIPE B. EHICAN, JR.
Chairperson

RT. REV. JOEL O. PORLARES
Vice – Chairperson

DR. GAY B. MANODON
Vice – Chairperson

MA. KAY CATHERINE F. ALMARIO
Vice – Chairperson

BISHOP REUEL NORMAN O. MARIGZA
General Secretary